Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science

UPPMAX Tjänster

UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science) är Uppsala Universitets resurs för högprestanda datorer, storskalig datalagring och kunskap inom högprestandaberäkning