Projekt vid UPPMAX

UPPMAX deltar i ett antal projekt och samarbeten inom SNIC och i andra sammanhang. Länkarna till vänster tar dig till projektens hemsidor.