Två nya superdatorer stärker viktig forskning

2017-04-05

De två nya superdatorerna Bianca och Rackham invigs på UPPMAX vid Uppsala universitet den 24 april. De är båda unika på olika sätt och tillsammans ökar de möjligheterna för ny banbrytande forskning inom bland annat bioinformatik och materialvetenskap.

Läs hela artikeln på UU:s pressida: http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=8512.

"Tillsammans ger de två nya superdatorerna ännu bättre förutsättningar för banbrytande forskning inom bioinformatik, materialvetenskap och många andra områden där datorsimuleringar och dataanalyser är fundamentala byggstenar, säger Elisabeth Larsson, föreståndare vid UPPMAX."

For updates and information on current system status, please see the System Status page.

UPPMAX News